Voorwaarden 

FRUITAANHUIS 2019


MEDEDELING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE INHOUD VAN DE PAGINA'S VAN FRUITAANHUIS


DOOR DE WORLD WIDE WEB-PAGINA'S VAN FRUITAANHUIS TE BEZOEKEN VIA FRUITAANHUIS.NL  (deze site), GEEFT U AAN DAT U INSTEMT MET  DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN. ALS U NIET INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN, WORDT U VERZOCHT DEZE SITE NIET VERDER TE GEBRUIKEN EN GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BESTEL MOGELIJKHEID.


Wijziging van de Site

FRUITAANHUIS kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit beleid wijzigen, de toegang tot de Site wijzigen of opheffen en/of de inhoud van de Site wijzigen. Het wordt derhalve aanbevolen dit beleid elke keer te controleren voordat u deze Site bezoekt of gebruikt. FRUITAANHUIS heeft hierboven de datum vermeld waarop deze versie van het Beleid van kracht is geworden.


Wijzigen product prijzen

De producten die FRUITAANHUIS verkoopt zijn sterk afhankelijk van weekprijzen. FRUITAANHUIS probeert zijn prijzen zo weinig mogelijk te wijzigen.  Als de prijs na een bestelling wijzigt worden de prijzen gehanteerd ten tijde van de bestelling. De prijzen op de bestel lijst zijn onder verbehoud van typ fouten. 


Verzameling van algemene gegevens

FRUITAANHUIS vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers van de FRUITAANHUIS-website wordt gerespecteerd. Gegevens van klanten worden in geen geval beschikbaar gesteld aan derden, maar worden alleen gebruikt door FRUITAANHUIS.


Kinderen

Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd geen gegevens verzenden naar FRUITAANHUIS en geen aankopen doen of andere rechtshandelingen verrichten op deze Site.